Σχέδιο-σοκ στις συντάξεις 120.000 αποστράτων

14 Αυγούστου 201718:52

Μεγάλες ανατροπές, με διπλές μειώσεις στις συντάξεις 120.000 αποστράτων φέρνει ο επανυπολογισμός των συντάξεων με το νόμο 4387/2016, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου.

Εξι ανατροπές σε όρια ηλικίας, µισθούς, συντάξεις, εφάπαξ και επιδόµατα έρχονται για εν ενεργεία στρατιωτικούς και αποστράτους. Με τις διατάξεις που είναι σε ισχύ και εφαρµόζονται ή πρόκειται να εφαρµοστούν:

1 Οι προϋποθέσεις εξόδου αλλάζουν και απαιτούνται περισσότερα χρόνια για τη συνταξιοδότησή τους, ενώ αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας για αποστρατεία στην Αστυνοµία.

2 Οι νέες συντάξεις µε αίτηση από 1/7/2016 βγαίνουν µικρότερες πάνω και από 18%. Στους πίνακες που δηµοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», µε ενδεικτικά ποσά νέων συντάξεων, οι µειώσεις φτάνουν και στο 21%, ανάλογα µε τα έτη, τις αποδοχές και το βαθµό εξόδου.

3 Οι απώλειες δεν θα είναι µόνο στη σύνταξη, αλλά και στο εφάπαξ.

4 Οι παλιές συντάξεις, όσων δηλαδή αποστρατεύτηκαν µέχρι 30/6/2016, θα υπολογιστούν ξανά και θα αφαιρεθούν τα διπλά έτη για τα οποία δεν έχουν πληρωθεί εισφορές.

5 Ερχονται µειώσεις αποδοχών από το 2018 για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς, µε νέο µισθολόγιο που συγχωνεύει επιδόµατα και εισάγει την προσωπική διαφορά στους µισθούς που κινδυνεύει να καταργηθεί, µε νόµο, όπως γίνεται και στις συντάξεις.

6 Μπαίνει κόφτης 7 εκατ. ευρώ στα επιδόµατα ειδικών συνθηκών, ευθύνης και, ενδεχοµένως, σε πτητικά, καταδυτικά. Ο χρόνος που απαιτείται για τη σύνταξη καθορίζεται από το πότε οι στρατιωτικοί συµπληρώνουν τα 24,5 έτη υπηρεσίας.

Οι προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ανάλογα µε το πότε συµπληρώθηκαν 24,5 χρόνια, διαµορφώνονται ως εξής:

Οσοι κατετάγησαν πριν από το 1992 και συµπλήρωσαν ως το 2012 τα 24,5 έτη υποχρεωτικής υπηρεσίας στις Ενοπλες ∆υνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας παίρνουν σύνταξη αρκεί να έχουν συνολικά ως 27,5 έτη.

Οσοι συµπλήρωσαν 24,5 έτη πραγµατικής υπηρεσίας στο στράτευµα ή στα Σώµατα Ασφαλείας το 2011, υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη µόλις συµπληρώσουν 26 έτη.

Οσοι έχουν τα 24,5 έτη το 2013 θα πρέπει να συµπληρώνουν συνολικά 29 χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν.

Οσοι συµπλήρωσαν 24,5 έτη το 2014 χρειάζονται 30,5 έτη στο σύνολο για να πάρουν σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας.

Οσοι συµπληρώνουν 24,5 έτη από 1/1/2015 και µετά, που είναι οι νέοι µετά το 1993 στρατιωτικοί, συνταξιοδοτούνται µε 40 χρόνια υπηρεσίας στην οποία υπολογίζονται τα χρόνια της Σχολής, η στρατιωτική θητεία (µε εξαγορά) καθώς και τα διπλά έτη από την υπηρεσία τους σε µάχιµες µονάδες.

Στα 24,5 έτη υπηρεσίας συνυπολογίζεται και η στρατιωτική τους θητεία (κατόπιν εξαγοράς). Στο συνολικό χρόνο εξόδου προσµετρώνται διπλά τα έτη σε µονάδες εκστρατείας (µάχιµη υπηρεσία), που µπορεί να είναι από 2 ως
5 χρόνια.

Για παράδειγµα: στρατιωτικός µε 24,5 έτη το 2012 αποχωρεί µε 27,5 έτη. Αν είχε 2 έτη σε µονάδα εκστρατείας, θα προσαυξήσει το σύνολο των ετών κατά 4 έτη. Αν είχε 5 χρόνια, τότε ο συνολικός χρόνος προσαυξάνεται κατά 10 έτη.

Απώτατο όριο τα 60

Το απώτατο όριο ηλικίας για να βγουν σε αποστρατεία είναι το 60ό έτος. Υπάρχει όµως και η ψηφισµένη πρόβλεψη στο άρθρο 1 παρ. 7 του ν. 4336/2015 για εφαρµογή του 58ου έτους για τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων, χωρίς όµως να εφαρµόζεται. Η διάταξη λέει ότι «Τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την υπηρεσία, όπως ειδικότερα θα ρυθµιστεί νοµοθετικά, πριν από τη συµπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους. Τα στελέχη των Σωµάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώµατος που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από την εποµένη της δηµοσίευσης του νόµου αυτού και µετά, δικαιούνται σύνταξης εφόσον έχουν συµπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντάξιµης υπηρεσίας».

Με πόσα χρόνια βγαίνουν οι τρίτεκνοι γονείς

Οι τρίτεκνοι χρειάζονται 20ετία για να θεµελιώσουν δικαίωµα και ανάλογα µε το έτος που τη συµπληρώνουν επιβαρύνονται µε πρόσθετο χρόνο. Με 20ετία τα έτη 2011, 2012 και 2013, αυξάνεται ο ελάχιστα απαιτούµενος χρόνος για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος σε 21, 23 και 25 έτη, αντίστοιχα. Το 2014 χρειάζονται 24,6 έτη συµπληρωµένα για να έχουν θεµελιωµένο δικαίωµα και 30,5 έτη για να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης.

Από το 2015 χρειάζονται συνολικά 40έτη για έξοδο χωρίς όριο ηλικίας. Οι στρατιωτικοί που κατετάγησαν ήασφαλίστηκαν για πρώτη φορά µετά το 1993 και έχουν τρία παιδιά βγαίνουν όπως όλοι οι νεοεισερχόµενοι
στρατιωτικοί από το 1993 και µετά, δηλαδή χρειάζονται 24,5 έτη πραγµατικής υπηρεσίας και συνολικά 40 για
να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας ή στα 60 αν συµπληρώνουν τα 40 έτη αργότερα.

 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήδεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο [email protected]