Active Citizens Fund: Χρηματοδότηση για μη κερδοσκοπικούς φορείς σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας

1 Ιουνίου 202012:56

Μετά από ένα επιτυχημένο Roadshow σε 6 πόλεις της Ελλάδας, με 9 εκδηλώσεις, 36 ώρες εκπαίδευσης και 376 συμμετέχοντες, ολοκληρώνεται αύριο η περίοδος υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα Active Citizens Fund,  που διαχειρίζονται από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarity Now.  

Με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, υποβολής, αξιολόγησης και χρηματοδότησης των σχεδίων από τους ενδιαφερόμενους επιλέξιμους φορείς, οι διαχειριστές του Προγράμματος στοχεύουν να αναδείξουν τις δυο θεματικές κατευθεύνσεις ενεργοποίησης των τοπικών κοινωνιών και ειδικότερα, την αξία:

α. της ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά: σε δημόσιες συζητήσεις και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην προώθηση της ενεργού δράσης των πολιτών στα κοινά, στην προαγωγή του εθελοντισμού, καθώς και στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, καθώς και σχετικά με την ορθή χρήση των ΜΜΕ, και

β. της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα, στην ενίσχυση της συνηγορίας και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, στην παρακολούθηση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην υποστήριξη των θυμάτων αλλά και στην εκπαίδευση πολιτών, οργανισμών και δημοσίων υπαλλήλων/ λειτουργών για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για το Πρόγραμμα και τα προσδοκώμενα αποτελέσματά του μίλησε στην Hellas Press Media και στο ThessalonikiPress ο κύριος Λαγανόπουλος Σωτήρης, Διευθυντής Προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα.

ThessalonikiPress: Τί ευκαιρίες δημιουργεί για τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών από την Ελλάδα η συμμετοχή τους στην ανοιχτή πρόσκληση για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Σ. Λαγανόπουλος: Αναγνωρίζοντας την διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη χρηματοδότησης νέων προγραμμάτων που αφορούν στην προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το πρόγραμμα Active citizens fund έρχεται να ενισχύσει την κοινωνία των πολιτών τόσο με τη χρηματοδότηση νέων έργων όσο και με την ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building) των φορέων που θα επιλεγούν. Με διαθέσιμη χρηματοδότηση € 2.494.600, η ανοιχτή πρόσκληση στοχεύει στην ενίσχυση της συνηγορίας και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· στην παρακολούθηση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην εκπαίδευση πολιτών, οργανισμών και δημοσίων υπαλλήλων για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη συνεργασία φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών με ΜΜΕ για την προώθηση ζητημάτων σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα, κ.α.

Οι φορείς που θα χρηματοδοτηθούν, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δράσεις και εκδηλώσεις του προγράμματος, να γνωρίσουν εκπροσώπους των δωρητριών χωρών καθώς και άλλες οργανώσεις με σκοπό να δημιουργήσουν νέες συνεργασίες, και να λάβουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Ικανοτήτων (capacity building), το οποίο θα συμβάλει στην ενίσχυση του φορέα τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μικρές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και σε αυτές που δραστηριοποιούνται σε απομακρυσμένες περιοχές.

ThessalonikiPress: Ποιες συμπράξεις θα μπορούσαν ίσως να χαρακτηριστούν περισσότερο επιθυμητές και ικανές να αφήσουν το αποτύπωμά τους στις τοπικές κοινωνίες όπου θα υλοποιηθούν; 

Σ. Λαγανόπουλος: Ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι η δικτύωση και ενίσχυση της συμμετοχής νέων ή/και μικρών οργανώσεων της περιφέρειας, καθώς και η ενθάρρυνση συνεργασιών. Για εμάς, το να δοθεί η ευκαιρία να συμμετέχουν στο πρόγραμμα φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών που δεν είχαν μέχρι στιγμής, ή είχαν μικρή επαφή με αντίστοιχα χρηματοδοτικά προγράμματα, είναι πρωτίστης σημασίας.

Για να το πετύχουμε αυτό, σε κάθε φάση του προγράμματος, επισκεπτόμαστε διαφορετικές πόλεις (ACF Roadshow), παρουσιάζοντας το πρόγραμμα και υλοποιώντας εργαστήρια συγγραφής προτάσεων χρηματοδότησης για το Active citizens fund. Με αυτόν τον τρόπο, προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις οργανώσεις που δεν είναι εξοικειωμένες με αυτή τη διαδικασία, αυξάνοντας τις  πιθανότητες να υποβάλλουν μια σωστή πρόταση.

Το διαφορετικό στοιχείο στο πρόγραμμα αυτό, σε σχέση με προηγούμενα EEA Grants, είναι ότι ως εταίροι μπορούν να συμμετέχουν όλα τα νομικά πρόσωπα καθώς και άτυπες ομάδες που εργάζονται σε τοπικό επίπεδο προσπαθώντας να ωφελήσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό δημιουργεί το περιθώριο ανάπτυξης συνεργασιών, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα να συμμετέχουν πραγματικά οι φορείς που μπορούν να συμβάλλουν επί της ουσίας στο κάθε έργο, και όχι μόνο οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Παράλληλα, αναπτύξαμε  μια online πλατφόρμα, το Find your partner! στο οποίο μπορούν να εγγραφούν οι οργανώσεις και να  βρουν πιθανούς συνεργάτες. Ικανές και επιθυμητές συμπράξεις επομένως είναι αυτές που καλύπτουν απόλυτα τους στόχους του κάθε έργου, και κατ’ επέκταση τους στόχους της πρόσκλησης, παρέχοντας ο κάθε φορέας την ειδίκευση που έχει.

ThessalonikiPress: Πιστεύετε ότι στην Ελλάδα υπάρχει το απαραίτητο πλαίσιο ώστε να γίνει αξιοποίηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων για την καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας που θα επενδύει περισσότερο στο μέλλον στην εκπαίδευση των πολιτών, των οργανισμών και των στελεχών τους;

Σ. Λαγανόπουλος: Μεγάλο μέρος της συζήτησης τα τελευταία χρόνια αφορά στην ιδιότητα του ενεργού πολίτη και επικεντρώνεται κυρίως στην ανάγκη για αύξηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και της εμπλοκής τους στις δημοκρατικές διαδικασίες.

Ενεργός πολίτης όμως μπορεί να είναι μόνο ο ενημερωμένος πολίτης, ο οποίος, αφού κατανοήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, και καλλιεργήσει μια κουλτούρα κριτικής στάσης, θα μπορέσει να συμμετέχει ενεργά στα κοινά, συμβάλλοντας στο κοινό καλό.

Όπως θα δείτε από τον γενικότερο σχεδιασμό του προγράμματος, αντικατοπτρίζει την πεποίθηση τόσο του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του SolidartyNow όσο και των δωρητριών χωρών ότι ο κάθε πολίτης είναι συνυπεύθυνος και συμμέτοχος στη διαδικασία ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη μια έντονη συζήτηση για το ότι η σχέση ανάμεσα στα Ιδρύματα και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι ένας γάμος αμοιβαίου συμφέροντος. Για πολλά Ιδρύματα αυτή η σχέση είναι βολική γιατί μπορούν να δουλεύουν με διαφορετικές οργανώσεις ανά περίσταση αποφασίζοντας με μοναδικό μέλημα την υλοποίηση των σκοπών τους.

Για εμάς όμως, οι συνεργασίες που επιδιώκουμε με τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών έχουν ένα διευρυμένο χαρακτήρα και δεν τις αντιμετωπίζουμε απλώς ως ένα μέσο ή εργαλείο επίτευξης των σκοπών μας, αλλά ως κρίσιμα κύτταρα της κοινωνίας μας οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν και να αξιοποιήσουν μεγάλο μέρος του κοινωνικού κεφαλαίου.

Οι οργανώσεις μπορούν να συμβάλουν στην εδραίωση της συμμετοχικής κοινωνίας παρακινώντας τους πολίτες να γίνουν περισσότερο ενεργοί, και να συμμετέχουν σε δράσεις που αφορούν τη γειτονιά και την πόλη.  

Στόχος μας είναι να ενδυναμώνουμε τις οργανώσεις που ενισχύουν τους πολίτες με την έννοια του καθήκοντος και της κοινωνικής προσφοράς.

Η κα Αντιγόνη Λυμπεράκη, Γενική Διευθύντρια του SolidarityNow, επισημαίνει σχετικά: «Στο SolidarityNow, ως συμμέτοχοι στη διαχείριση και υλοποίηση του Προγράμματος Active Citizens Fund και εταίρος του Ιδρύματος Μποδοσάκη, χαιρόμαστε πολύ που μέσα στα επόμενα χρόνια θα υποστηρίξουμε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να στηρίξουν με τη σειρά τους, δεκάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή η υποστήριξη αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν προσφέρεται σε περιοχές συχνά απομακρυσμένες από τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και μακριά από «εύκολες» χρηματοδοτήσεις. Και είμαστε ακόμα πιο χαρούμενοι γιατί σκοπός μας είναι να στηρίξουμε την υλοποίηση προγραμμάτων που αγκαλιάζουν τους πιο ευπαθείς από τους συμπολίτες μας. Γιατί για εμάς, η ανοιχτή και συνεκτική κοινωνία είναι ο συντομότερος δρόμος να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων -και κυρίως των πιο ευάλωτων».

Φωτογραφία Εξωφύλλου: Christophe-Vander-Eeken

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήδεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr