erga

Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στη Θεσσαλονίκη

7 Νοεμβρίου 201120:51

 

ergaΠαράλληλα, εκπονούνται μελέτες από την ΕΥΔΕ ΥΑΕΛΜΠΘ, σχετικά με την οριοθέτηση ρεμάτων και την αντιπλημμυρική προστασία

Έργα ύδρευσης και αντιπλημμυρικά, συνολικού προϋπολογισμού 127,5 εκάτ. ευρώ, είναι ώριμα και αναμένεται να δημοπρατηθούν άμεσα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αναβαθμίσουν το περιβάλλον της πόλης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποίησε ο συγκεκριμένος υφυπουργός, Γιάννης Μαγκριώτης, στα γραφεία της ΕΥΔΕ ΥΑΕΛΜΠΘ.

Συγκεκριμένα τα έργα που είναι έτοιμα να δημοπρατηθούν είναι:

– «Κατασκευή 2ου Κλάδου Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Θεσσαλονίκης» προϋπολογισμού 44εκ. ευρώ. Εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2011. Η διάρκεια των εργασιών εκτιμάται σε 24 μήνες και 15 μήνες δοκιμαστική λειτουργία.

– «Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης» με προϋπολογισμό 36,5εκ. ευρώ. Εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο 2011. Η διάρκεια των εργασιών εκτιμάται σε 24 μήνες και 15 μήνες δοκιμαστική λειτουργία.

– «Αποχέτευση ομβρίων Υδάτων Δήμου Καλαμαριάς» με εκτιμώμενο συνολικό προϋπολογισμό 15εκ. ευρώ. Ολοκληρώθηκε η μελέτη και το έργο θα προκηρυχθεί τον Δεκέμβριο του 2011. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του πρώτου τμήματος του έργου ανέρχεται σε  8,5εκ. ευρώ.

– «Διευθέτηση ρεμάτων περιοχής επέκτασης Δ.Δ.Θέρμης» με προϋπολογισμό 11,2εκ. ευρώ. Εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη». Η προκήρυξη για δημοπράτηση προβλέπεται να γίνει τον Δεκέμβριο 2011. Η διάρκεια των εργασιών εκτιμάται σε 18 μήνες.

– «Διευθέτηση ρέματος Σταγειρίτη από σημείο κατάντη της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την περιφερειακή τάφρο» αρχικού προϋπολογισμού 7,5εκ. ευρώ. Σε συνέχεια αρχικού αιτήματος για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013 απαιτήθηκε από την Διαχειριστική Αρχή η εκπόνηση γεωτρήσεων και η σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης και στατικής μελέτης που απαιτείται από την αρχαιολογική Υπηρεσία για το βυζαντινό γεφύρι που βρίσκεται στη συμβολή του Σταγειρίτη με την Περιφερειακή. Ήδη βάσει των αποτελεσμάτων των γεωτεχνικών μελετών αναμορφώνονται οι στατικές μελέτες και ο προϋπολογισμός του έργου προκειμένου να υποβληθεί το αίτημα στη Διαχειριστική Αρχή με προοπτική δημοπράτησης εντός του α’ εξαμήνου του 2012.

– «Μελέτη Διευθέτησης Περιφερειακής Τάφρου Θεσ/νίκης και Ανάπλασης Περιβάλλοντος Χώρου» αρχικού προϋπολογισμού 9,8εκ. ευρώ. Σε συνέχεια αρχικού αιτήματος για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013 απαιτήθηκε από την Διαχειριστική Αρχή η εκπόνηση γεωτρήσεων και η σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης και στατικής μελέτης. Ήδη βάσει των αποτελεσμάτων των γεωτεχνικών μελετών αναμορφώνονται οι στατικές μελέτες και ο προϋπολογισμός του έργου προκειμένου να υποβληθεί το αίτημα στη Διαχειριστική Αρχή με προοπτική δημοπράτησης εντός του α’ εξαμήνου του 2012.

– «Διευθέτηση τμήματος του ρέματος από Οικισμό Θέρμης ως Γήπεδο Τριαδίου, μεταξύ των Διατομών Δ 142 και Δ166 στο Δ.Δ Θέρμης» προϋπολογισμού 3,5εκ. ευρώ, δημοπρατήθηκε στις 20.9.2011 αλλά ο διαγωνισμός απέβη άγονος και επαναδημοπρατήθηκε στις 6.10.2011. Εγκρίθηκε στις 2.11.2011 το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και απεστάλη για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο με εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης στο τέλος του 2011.

Επιπλέον, εκτελούνται από την ΕΥΔΕ ΥΑΕΛΜΠΘ έργα ύψους 748.747 ευρώ για τον καθαρισμό ρεμάτων και την κατασκευή μικρών τεχνικών έργων της Δυτικής και Ανατολικής περιοχής της Θεσσαλονίκης, στα πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προστασίας της πόλης, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν σε δύο χρόνια και να παραδοθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε εφαρμογή των διατάξεων του Καλλικράτη.

Παράλληλα, εκπονούνται μελέτες συνολικού προϋπολογισμού ύψους 2.958.408 ευρώ, από την ΕΥΔΕ ΥΑΕΛΜΠΘ, σχετικά με την οριοθέτηση ρεμάτων και την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής Ωραιοκάστρου, των δήμων Ευκαρπίας, Τριανδρίας και Πυλαίας Θεσσαλονίκης, των δήμων Πεύκων και Πολίχνης, του δήμου Θερμαϊκού, της ευρύτερης περιοχής Λαχαναγοράς και του δήμου Καλαμαριάς.

Επίσης, έχει δημοπρατηθεί η μελέτη «Διερεύνηση-οριοθέτηση ρεμάτων διαβατών και κλάδων  αυτού κατά της Εθνικής οδόυ Θεσσαλονίκης-Ν. Χαλκηδόνας, συμπεριλαμβανομένου του Τεχνικού Διάβασης της Εθνικής οδού και των σιδηροδρομικών γραμμών και του συλλεκτήρα ομβρίων του οικισμού Μαγνησίας του Δημ. Διαμερίσματος Ιωνίας του δήμου Εχεδώρου», ύψους 528.854,13 ευρώ και αναμένεται η έκδοση της απόφασης έγκρισης του διαγωνισμού, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση.

Όσον αφορά τα έργα αποχέτευσης ήδη ολοκληρώνεται εντός του Νοεμβρίου το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Μονάδας ξήρανσης της ιλύος της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης» με ποσό σύμβασης 17.081.993,56 ευρώ και ακολουθεί 15μήνη δοκιμαστική λειτουργία μέχρι 25.02.2013.

Με την λειτουργία του έργου αυτού ο όγκος της παραγόμενης ιλύος μειώνεται στο ¼, δηλαδή θα επιτυγχάνεται δραστική μείωση του όγκου και του βάρους του τελικού προϊόντος που οδηγείται προς διάθεση ή απόθεση, που επιτρέπει την οικονομική και ασφαλή αποθήκευση και διακίνηση του προϊόντος, ελαχιστοποιεί το πρόβλημα εναποθέσεων και ανοίγει τις περισσότερες προοπτικές τελικής διάθεσης όπως στη γεωργία, δασοκομία ή σαν καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία και τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής

Παράλληλα, εκτελούνται από την ΕΥΔΕ ΥΑΕΛΜΠΘ τα δευτερεύοντα έργα «3ος Χωνευτής και Συναφή ηλεκτρομηχανολογικά έργα – Ολοκλήρωση των συστημάτων μηχανικής πάχυνσης και νερού χρήσης στην ΕΕΛΘ» ποσού σύμβασης 3.537.257,38 ευρώ και «Επισκευή 2 δεξαμενών τελικής καθίζησης ΔΤΚ 41.023 & ΔΤΚ 41.024 στην ΕΕΛΘ και τοποθέτηση μηχανολογικού εξοπλισμού» ποσού σύμβασης 935.724,31 ευρώ που αφορούν την ολοκλήρωση των έργων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.

Πηγή: www.voria.gr

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήδεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr