Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”, ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει ότι “πρέπει να βρεθεί με διάφορους τρόπους” θέτοντας μάλιστα ως πρώτο κρίσιμο σταθμό για την αναστροφή των αρνητικών προοπτικών και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης την 24η Σεπτεμβρίου, όταν θα δημοσιοποιηθεί η νέα έκθεση του ορκωτού λογιστή.